Локација : Јосиф Јосифовски Свештарот бр.23
    Телефон : 034330311
    Мобилен : 078340311
    Е-маил : skalatravel2010@yahoo.com